Olympic Tournament, Women, Singles Jul 25, 2021 09:40
Sindhu Pusarla Venkata
Sindhu Pusarla Venkata
FT
2 - 0
Ksenya Polikarpova
Ksenya Polikarpova