R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EI
H
E
Yomiuri Giants
Yomiuri Giants
Hokkaido Nippon-Ham Fighters
Hokkaido Nippon-Ham Fighters
6
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
1
0
X
0
0
0
8
4
0
0