R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EI
H
E
Yomiuri Giants
Yomiuri Giants
Hokkaido Nippon-Ham Fighters
Hokkaido Nippon-Ham Fighters
4
6
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6
0
0
2
0
0
0
8
7
0
0