R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EI
H
E
Yomiuri Giants
Yomiuri Giants
Hokkaido Nippon-Ham Fighters
Hokkaido Nippon-Ham Fighters
2
4
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
4
7
1
0