International League May 31, 2022 05:05
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EI
H
E
Durham Bulls
Durham Bulls
Nashville Sounds
Nashville Sounds
5
7
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
1
3
5
0
0
0
0
8
8
1
0
imgalt
imgalt
imgalt