NPB Sep 26, 2021 12:00
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EI
H
E
Saitama Seibu Lions
Saitama Seibu Lions
Chiba Lotte Marines
Chiba Lotte Marines
4
8
0
1
2
0
2
1
0
0
0
3
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
3
9
1
1
imgalt
imgalt
imgalt