NPB Sep 25, 2021 13:00
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EI
H
E
Saitama Seibu Lions
Saitama Seibu Lions
Chiba Lotte Marines
Chiba Lotte Marines
1
3
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
6
0
0
imgalt
imgalt
imgalt