NPB Sep 26, 2021 13:00
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EI
H
E
Yokohama BayStars
Yokohama BayStars
Hiroshima Carp
Hiroshima Carp
8
10
0
0
2
0
0
0
0
1
0
1
1
1
4
3
1
0
0
4
0
0
12
16
1
1
imgalt
imgalt
imgalt