NPB Sep 25, 2021 13:00
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EI
H
E
Yokohama BayStars
Yokohama BayStars
Hiroshima Carp
Hiroshima Carp
2
3
0
0
0
0
2
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
8
11
1
0
imgalt
imgalt
imgalt