NPB Sep 26, 2021 13:00
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EI
H
E
Yomiuri Giants
Yomiuri Giants
Hanshin Tigers
Hanshin Tigers
3
4
0
0
0
0
0
1
0
0
0
3
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
7
4
0
0
imgalt
imgalt
imgalt