NPB Sep 17, 2021 17:00
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EI
H
E
Yomiuri Giants
Yomiuri Giants
Yakult Swallows
Yakult Swallows
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0
0
0
imgalt
imgalt
imgalt