Europe Basketball League OCT 02, 02:00
Q1
Q2
Q3
Q4
Total
Asvel Villeurbanne Lyon
Zalgiris
19
16
25
20
19
19
25
21
88
76
2 points
24
16
3 points
11
8
Free throws
7
17
Rebounds
Foul
31
24
Foul
Turnovers
8
11
12
3
Q1 19-16
00:00
Zalgiris
End Period
19-16
00:02
Zalgiris
Missed Three Pointer (0/1 - 0 pt)
19-16
00:02
Asvel Villeurbanne Lyon
Turnover (1)
19-16
00:04
Asvel Villeurbanne Lyon
Off Rebound (1)
19-16
00:06
Asvel Villeurbanne Lyon
Missed Three Pointer (0/1 - 0 pt)
19-16
00:27
Zalgiris
Two Pointer (1/1 - 2 pt)
19-16
00:38
Zalgiris
Foul Drawn (1)
19-14
00:38
Asvel Villeurbanne Lyon
Foul (1)
19-14
00:40
Zalgiris
Def Rebound (2)
19-14
00:42
Asvel Villeurbanne Lyon
Missed Two Pointer (0/1 - 0 pt)
19-14
00:59
Asvel Villeurbanne Lyon
Def Rebound (2)
19-14
00:59
Asvel Villeurbanne Lyon
Block (1)
19-14
00:59
Zalgiris
Shot Rejected (1)
19-14
00:59
Zalgiris
Missed Two Pointer (0/1 - 0 pt)
19-14
01:15
Zalgiris
Out
19-14
01:15
Zalgiris
Out
19-14
01:15
Zalgiris
In
19-14
01:15
Zalgiris
In
19-14
01:15
Asvel Villeurbanne Lyon
In
19-14
01:15
Asvel Villeurbanne Lyon
Out
19-14
01:15
Asvel Villeurbanne Lyon
In
19-14
01:15
Asvel Villeurbanne Lyon
Out
19-14
01:15
Asvel Villeurbanne Lyon
Turnover (1)
19-14
01:27
Zalgiris
Assist (1)
19-14
01:29
Zalgiris
Two Pointer (2/5 - 4 pt)
19-14
01:37
Zalgiris
Def Rebound (1)
19-12
01:40
Asvel Villeurbanne Lyon
Missed Three Pointer (0/1 - 2 pt)
19-12
01:53
Asvel Villeurbanne Lyon
Steal (2)
19-12
01:55
Zalgiris
Turnover (1)
19-12
02:17
Asvel Villeurbanne Lyon
Two Pointer (1/1 - 5 pt)
19-12
02:27
Asvel Villeurbanne Lyon
In
17-12
02:27
Asvel Villeurbanne Lyon
Out
17-12
02:27
Zalgiris
In
17-12
02:27
Zalgiris
Out
17-12
02:27
Zalgiris
Out
17-12
02:27
Zalgiris
In
17-12
02:27
Zalgiris
Out
17-12
02:27
Zalgiris
In
17-12
02:27
Asvel Villeurbanne Lyon
Out
17-12
02:27
Asvel Villeurbanne Lyon
Out
17-12
02:27
Asvel Villeurbanne Lyon
In
17-12
02:27
Asvel Villeurbanne Lyon
In
17-12
02:27
Zalgiris
TV Time Out (1)
17-12
02:27
Asvel Villeurbanne Lyon
Foul Drawn (1)
17-12
02:27
Zalgiris
Foul (1)
17-12
02:42
Asvel Villeurbanne Lyon
Def Rebound (3)
17-12
02:44
Zalgiris
Missed Two Pointer (1/4 - 2 pt)
17-12
02:55
Zalgiris
Steal (2)
17-12
02:56
Asvel Villeurbanne Lyon
Turnover (1)
17-12
03:00
Asvel Villeurbanne Lyon
Def Rebound (1)
17-12
03:03
Zalgiris
Missed Two Pointer (0/1 - 0 pt)
17-12
03:14
Zalgiris
Def Rebound (2)
17-12
03:16
Asvel Villeurbanne Lyon
Missed Two Pointer (0/2 - 0 pt)
17-12
03:36
Zalgiris
Assist (1)
17-12
03:39
Zalgiris
Two Pointer (2/3 - 4 pt)
17-12
03:58
Asvel Villeurbanne Lyon
Assist (2)
17-10
04:02
Asvel Villeurbanne Lyon
Three Pointer (1/1 - 6 pt)
17-10
04:11
Asvel Villeurbanne Lyon
Def Rebound (2)
14-10
04:14
Zalgiris
Missed Two Pointer (1/3 - 2 pt)
14-10
04:22
Asvel Villeurbanne Lyon
Two Pointer (3/6 - 6 pt)
14-10
04:24
Asvel Villeurbanne Lyon
Off Rebound (3)
12-10
04:26
Asvel Villeurbanne Lyon
Missed Two Pointer (2/5 - 4 pt)
12-10
04:28
Asvel Villeurbanne Lyon
Off Rebound (2)
12-10
04:33
Asvel Villeurbanne Lyon
Missed Two Pointer (2/4 - 4 pt)
12-10
04:46
Asvel Villeurbanne Lyon
Def Rebound (3)
12-10
04:49
Zalgiris
Missed Three Pointer (2/3 - 6 pt)
12-10
05:10
Asvel Villeurbanne Lyon
Two Pointer (2/3 - 4 pt)
12-10
05:10
Asvel Villeurbanne Lyon
Off Rebound (1)
10-10
05:13
Asvel Villeurbanne Lyon
Missed Three Pointer (0/1 - 0 pt)
10-10
05:31
Asvel Villeurbanne Lyon
Def Rebound (2)
10-10
05:33
Zalgiris
Missed Three Pointer (0/1 - 2 pt)
10-10
05:51
Asvel Villeurbanne Lyon
Turnover (1)
10-10
06:09
Zalgiris
Two Pointer (1/2 - 2 pt)
10-10
06:09
Zalgiris
Off Rebound (1)
10-8
06:15
Zalgiris
Missed Two Pointer (0/1 - 0 pt)
10-8
06:19
Zalgiris
Def Rebound (1)
10-8
06:21
Asvel Villeurbanne Lyon
Missed Two Pointer (1/2 - 2 pt)
10-8
06:40
Zalgiris
Two Pointer (1/2 - 2 pt)
10-8
06:53
Zalgiris
Def Rebound (1)
10-6
06:55
Asvel Villeurbanne Lyon
Missed Two Pointer (0/1 - 0 pt)
10-6
07:04
Asvel Villeurbanne Lyon
Def Rebound (1)
10-6
07:07
Zalgiris
Missed Two Pointer (0/1 - 0 pt)
10-6
07:21
Asvel Villeurbanne Lyon
Assist (1)
10-6
07:25
Asvel Villeurbanne Lyon
Three Pointer (1/1 - 3 pt)
10-6
07:30
Asvel Villeurbanne Lyon
Steal (1)
7-6
07:32
Zalgiris
Turnover (2)
7-6
07:38
Zalgiris
Steal (1)
7-6
07:40
Asvel Villeurbanne Lyon
Turnover (1)
7-6
07:57
Zalgiris
Assist (1)
7-6
08:02
Zalgiris
Three Pointer (2/2 - 6 pt)
7-6
08:10
Zalgiris
Def Rebound (1)
7-3
08:12
Asvel Villeurbanne Lyon
Missed Two Pointer (1/2 - 2 pt)
7-3
08:17
Asvel Villeurbanne Lyon
Def Rebound (1)
7-3
08:20
Zalgiris
Missed Two Pointer (0/1 - 0 pt)
7-3
08:39
Asvel Villeurbanne Lyon
Two Pointer (1/1 - 2 pt)
7-3
08:54
Asvel Villeurbanne Lyon
Steal (1)
5-3
08:57
Zalgiris
Turnover (1)
5-3
09:16
Asvel Villeurbanne Lyon
Free Throw In (1/1 - 3 pt)
5-3
09:16
Asvel Villeurbanne Lyon
Foul Drawn (1)
4-3
09:16
Zalgiris
Foul (1)
4-3
09:16
Asvel Villeurbanne Lyon
Two Pointer (1/1 - 2 pt)
4-3
09:22
Zalgiris
Assist (1)
2-3
09:26
Zalgiris
Three Pointer (1/1 - 3 pt)
2-3
09:29
Asvel Villeurbanne Lyon
Assist (1)
2-0
09:32
Asvel Villeurbanne Lyon
Two Pointer (1/1 - 2 pt)
2-0
09:59
Asvel Villeurbanne Lyon
Jump Ball (1)
0-0
09:59
Zalgiris
Tip Off (1)
0-0
09:59
Asvel Villeurbanne Lyon
Tip Off (1)
0-0
10:00
Zalgiris
Begin Period
0-0
imgalt
imgalt
imgalt