Liga Asociación de Clubs de Baloncesto
Q1
Q2
Q3
Q4
Total
Pamesa Valencia
Bizkaia Bilbao Basket
30
36
11
21
31
16
28
11
100
84
2 points
20
21
3 points
15
12
Free throws
15
6
Rebounds
Foul
37
28
Foul
Turnovers
7
14
20
5
Q1 30-36
0:0
Bizkaia Bilbao Basket
End of the Quarter
30-36
0:0
Pamesa Valencia
Martin Hermannsson Steal
30-36
0:0
Bizkaia Bilbao Basket
Damien Roberto Inglis Fast break Turnover
30-36
0:0
Bizkaia Bilbao Basket
Damien Roberto Inglis Turnover
30-36
0:4
Pamesa Valencia
Martin Hermannsson 3-Point Shot Made
30-36
0:26
Bizkaia Bilbao Basket
Damien Roberto Inglis 2-Point Shot Made
27-36
0:41
Pamesa Valencia
Xabier Lopez-Arostegui Eskauriaza Free Throw Made
27-34
0:41
Pamesa Valencia
Xabier Lopez-Arostegui Eskauriaza Free Throw Made
26-34
0:41
Pamesa Valencia
Xabier Lopez-Arostegui Eskauriaza Foul Received
25-34
0:41
Bizkaia Bilbao Basket
Alejandro Reyes Abad Foul No FT
25-34
0:44
Bizkaia Bilbao Basket
Jonathan Rousselle 2-Point Shot Made
25-34
1:12
Bizkaia Bilbao Basket
Damien Roberto Inglis Defensive Rebound
25-32
1:12
Pamesa Valencia
Jasiel Rivero Fernandez 2-Point Shot Missed
25-32
1:15
Pamesa Valencia
Jasiel Rivero Fernandez Offensive Rebound
25-32
1:15
Pamesa Valencia
Millan Jimenez Garrido 2-Point Shot Missed
25-32
1:34
Bizkaia Bilbao Basket
Jonathan Rousselle Assist 3-Point Shot
25-32
1:34
Bizkaia Bilbao Basket
Tomeu Rigo Gual 3-Point Shot Made
25-32
1:43
Pamesa Valencia
Jasiel Rivero Fernandez Free Throw Made
25-29
1:43
Pamesa Valencia
Jasiel Rivero Fernandez Free Throw Missed
24-29
1:43
Pamesa Valencia
Millan Jimenez Garrido Substitution - In
24-29
1:43
Pamesa Valencia
Klemen Prepelic Substitution - Out
24-29
1:43
Pamesa Valencia
Jasiel Rivero Fernandez Foul Received
24-29
1:43
Bizkaia Bilbao Basket
Jeffree David Withey Foul No FT
24-29
1:43
Pamesa Valencia
Klemen Prepelic Assist 3-Point Shot
24-29
1:43
Pamesa Valencia
Louis Labeyrie 3-Point Shot Made
24-29
2:4
Bizkaia Bilbao Basket
Tomeu Rigo Gual Assist 2-Point Shot
21-29
2:4
Bizkaia Bilbao Basket
Jeffree David Withey 2-Point Shot Made
21-29
2:15
Pamesa Valencia
Martin Hermannsson 2-Point Shot Made
21-27
2:25
Bizkaia Bilbao Basket
Jeffree David Withey Assist 2-Point Shot
19-27
2:25
Bizkaia Bilbao Basket
Damien Roberto Inglis 2-Point Shot Made
19-27
2:38
Bizkaia Bilbao Basket
Alejandro Reyes Abad Substitution - In
19-25
2:38
Bizkaia Bilbao Basket
Damien Roberto Inglis Substitution - In
19-25
2:38
Bizkaia Bilbao Basket
Gytis Masiulis Substitution - Out
19-25
2:38
Bizkaia Bilbao Basket
Valentin Eric Mathieu Bigote Substitution - Out
19-25
2:38
Pamesa Valencia
Xabier Lopez-Arostegui Eskauriaza Turnover
19-25
2:50
Bizkaia Bilbao Basket
Tomeu Rigo Gual Substitution - In
19-25
2:50
Bizkaia Bilbao Basket
Rafael Freire Luz Substitution - Out
19-25
2:50
Pamesa Valencia
Jasiel Rivero Fernandez Substitution - In
19-25
2:50
Pamesa Valencia
Bojan Dubljevic Substitution - Out
19-25
2:50
Pamesa Valencia
Klemen Prepelic Foul Received
19-25
2:50
Bizkaia Bilbao Basket
Jeffree David Withey Turnover
19-25
2:50
Bizkaia Bilbao Basket
Jeffree David Withey Offensive Foul
19-25
3:2
Bizkaia Bilbao Basket
Jeffree David Withey Substitution - In
19-25
3:2
Bizkaia Bilbao Basket
Angel Luis Delgado Astacio Substitution - Out
19-25
3:2
Pamesa Valencia
Klemen Prepelic Turnover
19-25
3:16
Bizkaia Bilbao Basket
Angel Luis Delgado Astacio Free Throw Made
19-25
3:16
Bizkaia Bilbao Basket
Jonathan Rousselle Substitution - In
19-24
3:16
Bizkaia Bilbao Basket
Ludvig Erik Hakanson Substitution - Out
19-24
3:16
Pamesa Valencia
Louis Labeyrie Substitution - In
19-24
3:16
Pamesa Valencia
Martin Hermannsson Substitution - In
19-24
3:16
Pamesa Valencia
Xabier Lopez-Arostegui Eskauriaza Substitution - In
19-24
3:16
Pamesa Valencia
Sam Tom Bert Van Rossom Substitution - Out
19-24
3:16
Pamesa Valencia
Jaime Pradilla Gayan Substitution - Out
19-24
3:16
Pamesa Valencia
Josep Puerto Guaita Substitution - Out
19-24
3:16
Bizkaia Bilbao Basket
Angel Luis Delgado Astacio Foul Received
19-24
3:16
Pamesa Valencia
Josep Puerto Guaita Foul 1FT
19-24
3:16
Bizkaia Bilbao Basket
Ludvig Erik Hakanson Assist 2-Point Shot
19-24
3:16
Bizkaia Bilbao Basket
Angel Luis Delgado Astacio 2-Point Shot Made
19-24
3:38
Pamesa Valencia
Sam Tom Bert Van Rossom Assist 2-Point Shot
19-22
3:38
Pamesa Valencia
Jaime Pradilla Gayan 2-Point Shot Made
19-22
3:50
Bizkaia Bilbao Basket
Ludvig Erik Hakanson 3-Point Shot Made
17-22
4:11
Pamesa Valencia
Bojan Dubljevic Assist 2-Point Shot
17-19
4:11
Pamesa Valencia
Jaime Pradilla Gayan 2-Point Shot Made
17-19
4:32
Pamesa Valencia
Klemen Prepelic Foul Received
15-19
4:32
Bizkaia Bilbao Basket
Angel Luis Delgado Astacio Turnover
15-19
4:32
Bizkaia Bilbao Basket
Angel Luis Delgado Astacio Offensive Foul
15-19
4:35
Pamesa Valencia
Klemen Prepelic Fast break 3PT
15-19
4:35
Pamesa Valencia
Klemen Prepelic 3-Point Shot Made
15-19
4:41
Pamesa Valencia
Klemen Prepelic Steal
12-19
4:41
Bizkaia Bilbao Basket
Angel Luis Delgado Astacio Fast break Turnover
12-19
4:41
Bizkaia Bilbao Basket
Angel Luis Delgado Astacio Turnover
12-19
4:47
Bizkaia Bilbao Basket
Angel Luis Delgado Astacio Defensive Rebound
12-19
4:47
Pamesa Valencia
Klemen Prepelic 3-Point Shot Missed
12-19
4:54
Pamesa Valencia
Bojan Dubljevic Foul Received
12-19
4:54
Bizkaia Bilbao Basket
Gytis Masiulis Foul No FT
12-19
5:11
Bizkaia Bilbao Basket
Valentin Eric Mathieu Bigote Free Throw Made
12-19
5:11
Pamesa Valencia
Timeout
12-18
5:11
Bizkaia Bilbao Basket
Valentin Eric Mathieu Bigote Foul Received
12-18
5:11
Pamesa Valencia
Sam Tom Bert Van Rossom Foul 1FT
12-18
5:11
Bizkaia Bilbao Basket
Valentin Eric Mathieu Bigote Fast break 2PT
12-18
5:11
Bizkaia Bilbao Basket
Valentin Eric Mathieu Bigote 2-Point Shot Made
12-18
5:17
Bizkaia Bilbao Basket
Ludvig Erik Hakanson Defensive Rebound
12-16
5:17
Pamesa Valencia
Josep Puerto Guaita 3-Point Shot Missed
12-16
5:37
Bizkaia Bilbao Basket
Angel Luis Delgado Astacio Assist 3-Point Shot
12-16
5:37
Bizkaia Bilbao Basket
Rafael Freire Luz 3-Point Shot Made
12-16
5:49
Bizkaia Bilbao Basket
Rafael Freire Luz Steal
12-13
5:49
Pamesa Valencia
Jaime Pradilla Gayan Turnover
12-13
6:7
Pamesa Valencia
Josep Puerto Guaita Defensive Rebound
12-13
6:7
Bizkaia Bilbao Basket
Ludvig Erik Hakanson Free Throw Missed
12-13
6:7
Bizkaia Bilbao Basket
Ludvig Erik Hakanson Free Throw Made
12-13
6:7
Bizkaia Bilbao Basket
Ludvig Erik Hakanson Foul Received
12-12
6:7
Pamesa Valencia
Klemen Prepelic Foul 2FT
12-12
6:23
Pamesa Valencia
Sam Tom Bert Van Rossom Assist 3-Point Shot
12-12
6:23
Pamesa Valencia
Jaime Pradilla Gayan 3-Point Shot Made
12-12
6:30
Bizkaia Bilbao Basket
Ludvig Erik Hakanson Assist 3-Point Shot
9-12
6:30
Bizkaia Bilbao Basket
Gytis Masiulis 3-Point Shot Made
9-12
6:47
Pamesa Valencia
Sam Tom Bert Van Rossom Turnover
9-9
6:53
Bizkaia Bilbao Basket
Angel Luis Delgado Astacio Turnover
9-9
7:4
Pamesa Valencia
Klemen Prepelic Free Throw Made
9-9
7:4
Pamesa Valencia
Klemen Prepelic Free Throw Made
8-9
7:4
Pamesa Valencia
Bojan Dubljevic Assist Foul Received
7-9
7:4
Pamesa Valencia
Klemen Prepelic Foul Received
7-9
7:4
Bizkaia Bilbao Basket
Ludvig Erik Hakanson Foul 2FT
7-9
7:21
Bizkaia Bilbao Basket
Ludvig Erik Hakanson 3-Point Shot Made
7-9
7:28
Pamesa Valencia
Bojan Dubljevic 2-Point Shot Made
7-6
7:32
Pamesa Valencia
Bojan Dubljevic Offensive Rebound
5-6
7:32
Pamesa Valencia
Jaime Pradilla Gayan 2-Point Shot Missed
5-6
7:55
Bizkaia Bilbao Basket
Ludvig Erik Hakanson 2-Point Shot Made
5-6
8:12
Bizkaia Bilbao Basket
Gytis Masiulis Offensive Rebound
5-4
8:12
Bizkaia Bilbao Basket
Valentin Eric Mathieu Bigote 2-Point Shot Missed
5-4
8:28
Pamesa Valencia
Bojan Dubljevic Assist 2-Point Shot
5-4
8:28
Pamesa Valencia
Jaime Pradilla Gayan 2-Point Shot Made
5-4
8:39
Pamesa Valencia
Bojan Dubljevic Defensive Rebound
3-4
8:39
Bizkaia Bilbao Basket
Valentin Eric Mathieu Bigote 3-Point Shot Missed
3-4
9:4
Pamesa Valencia
Sam Tom Bert Van Rossom Assist 3-Point Shot
3-4
9:4
Pamesa Valencia
Josep Puerto Guaita 3-Point Shot Made
3-4
9:18
Bizkaia Bilbao Basket
Valentin Eric Mathieu Bigote 2-Point Shot Made
0-4
9:33
Bizkaia Bilbao Basket
Angel Luis Delgado Astacio Defensive Rebound
0-2
9:33
Pamesa Valencia
Klemen Prepelic 3-Point Shot Missed
0-2
10:0
Bizkaia Bilbao Basket
Ludvig Erik Hakanson Fast break 2PT
0-2
10:0
Bizkaia Bilbao Basket
Ludvig Erik Hakanson 2-Point Shot Made
0-2
10:0
Bizkaia Bilbao Basket
Ludvig Erik Hakanson Steal
0-0
10:0
Pamesa Valencia
Bojan Dubljevic Turnover
0-0
10:0
Bizkaia Bilbao Basket
Angel Luis Delgado Astacio Lost jump
0-0
10:0
Pamesa Valencia
Bojan Dubljevic Won jump
0-0
10:0
Bizkaia Bilbao Basket
Start of the Quarter
0-0
10:0
Bizkaia Bilbao Basket
Start of the Game
0-0
10:0
Pamesa Valencia
Jaime Pradilla Gayan Starting Five
0-0
10:0
Pamesa Valencia
Bojan Dubljevic Starting Five
0-0
10:0
Pamesa Valencia
Sam Tom Bert Van Rossom Starting Five
0-0
10:0
Pamesa Valencia
Klemen Prepelic Starting Five
0-0
10:0
Pamesa Valencia
Josep Puerto Guaita Starting Five
0-0
10:0
Bizkaia Bilbao Basket
Ludvig Erik Hakanson Starting Five
0-0
10:0
Bizkaia Bilbao Basket
Rafael Freire Luz Starting Five
0-0
10:0
Bizkaia Bilbao Basket
Gytis Masiulis Starting Five
0-0
10:0
Bizkaia Bilbao Basket
Valentin Eric Mathieu Bigote Starting Five
0-0
10:0
Bizkaia Bilbao Basket
Angel Luis Delgado Astacio Starting Five
0-0

Opening odds Pre-match odds

imgalt
imgalt
imgalt