EuroLeague OCT 07, 02:30
Q1
Q2
Q3
Q4
Total
Pamesa Valencia
Saski Baskonia
21
19
12
20
23
20
15
22
71
81
2 points
16
25
3 points
8
8
Free throws
14
5
Rebounds
Foul
40
39
Foul
Turnovers
4
13
9
8
Q1 21-19
00:00
Saski Baskonia
End Period
21-19
00:00
Pamesa Valencia
Def Rebound (3)
21-19
00:00
Saski Baskonia
Missed Two Pointer (0/3 - 0 pt)
21-19
00:15
Pamesa Valencia
Two Pointer (2/3 - 4 pt)
21-19
00:32
Pamesa Valencia
Off Rebound (1)
19-19
00:32
Pamesa Valencia
Missed Free Throw (5/8 - 7 pt)
19-19
00:32
Pamesa Valencia
Free Throw In (5/7 - 7 pt)
19-19
00:32
Saski Baskonia
Foul (1)
18-19
00:32
Pamesa Valencia
Foul Drawn (4)
18-19
00:36
Pamesa Valencia
Def Rebound (1)
18-19
00:38
Saski Baskonia
Missed Two Pointer (0/2 - 0 pt)
18-19
00:59
Pamesa Valencia
Assist (1)
18-19
00:59
Pamesa Valencia
Free Throw In (4/6 - 6 pt)
18-19
00:59
Pamesa Valencia
Missed Free Throw (3/5 - 5 pt)
17-19
00:59
Saski Baskonia
Out
17-19
00:59
Saski Baskonia
In
17-19
00:59
Saski Baskonia
In
17-19
00:59
Saski Baskonia
Out
17-19
00:59
Saski Baskonia
Foul (2)
17-19
00:59
Pamesa Valencia
Foul Drawn (3)
17-19
01:09
Pamesa Valencia
Def Rebound (2)
17-19
01:12
Saski Baskonia
Missed Two Pointer (0/1 - 0 pt)
17-19
01:25
Pamesa Valencia
Two Pointer (1/2 - 2 pt)
17-19
01:34
Saski Baskonia
Assist (2)
15-19
01:35
Saski Baskonia
Two Pointer (1/2 - 8 pt)
15-19
01:53
Pamesa Valencia
Free Throw In (3/4 - 5 pt)
15-17
01:53
Pamesa Valencia
Free Throw In (2/3 - 4 pt)
14-17
01:53
Saski Baskonia
Foul (1)
13-17
01:53
Pamesa Valencia
Foul Drawn (2)
13-17
02:15
Pamesa Valencia
Def Rebound (1)
13-17
02:15
Saski Baskonia
Missed Free Throw (0/1 - 6 pt)
13-17
02:15
Saski Baskonia
Out
13-17
02:15
Saski Baskonia
In
13-17
02:15
Pamesa Valencia
Foul (1)
13-17
02:15
Saski Baskonia
Foul Drawn (3)
13-17
02:15
Saski Baskonia
Three Pointer (2/2 - 6 pt)
13-17
02:35
Pamesa Valencia
Assist (2)
13-14
02:37
Pamesa Valencia
Two Pointer (1/1 - 3 pt)
13-14
02:54
Saski Baskonia
Assist (1)
11-14
02:57
Saski Baskonia
Three Pointer (1/1 - 3 pt)
11-14
03:17
Saski Baskonia
Def Rebound (1)
11-11
03:17
Pamesa Valencia
Missed Free Throw (1/2 - 1 pt)
11-11
03:17
Pamesa Valencia
Free Throw In (1/1 - 1 pt)
11-11
03:17
Saski Baskonia
Foul (1)
10-11
03:17
Pamesa Valencia
Foul Drawn (1)
10-11
03:17
Pamesa Valencia
Off Rebound (1)
10-11
03:18
Pamesa Valencia
Missed Two Pointer (0/1 - 0 pt)
10-11
03:34
Saski Baskonia
In
10-11
03:34
Saski Baskonia
In
10-11
03:34
Saski Baskonia
Out
10-11
03:34
Saski Baskonia
Out
10-11
03:34
Pamesa Valencia
In
10-11
03:34
Pamesa Valencia
In
10-11
03:34
Pamesa Valencia
Out
10-11
03:34
Pamesa Valencia
Out
10-11
03:34
Saski Baskonia
TV Time Out (1)
10-11
03:34
Saski Baskonia
Foul (2)
10-11
03:34
Pamesa Valencia
Foul Drawn (1)
10-11
03:54
Saski Baskonia
Assist (4)
10-11
03:56
Saski Baskonia
Two Pointer (3/4 - 7 pt)
10-11
04:02
Saski Baskonia
Def Rebound (1)
10-9
04:05
Saski Baskonia
Block (1)
10-9
04:08
Pamesa Valencia
Shot Rejected (1)
10-9
04:08
Pamesa Valencia
Missed Two Pointer (0/1 - 0 pt)
10-9
04:13
Pamesa Valencia
Off Rebound (1)
10-9
04:15
Pamesa Valencia
Missed Two Pointer (0/1 - 0 pt)
10-9
04:43
Saski Baskonia
Assist (3)
10-9
04:45
Saski Baskonia
Two Pointer (1/2 - 2 pt)
10-9
04:50
Saski Baskonia
Def Rebound (4)
10-7
04:53
Pamesa Valencia
Missed Three Pointer (0/1 - 0 pt)
10-7
05:10
Saski Baskonia
Assist (2)
10-7
05:12
Saski Baskonia
Two Pointer (1/1 - 2 pt)
10-7
05:25
Pamesa Valencia
Turnover (1)
10-5
05:25
Pamesa Valencia
Offensive Foul (1)
10-5
05:25
Saski Baskonia
Foul Drawn (1)
10-5
05:36
Saski Baskonia
Assist (1)
10-5
05:38
Saski Baskonia
Two Pointer (2/3 - 5 pt)
10-5
05:46
Pamesa Valencia
Assist (1)
10-3
05:48
Pamesa Valencia
Three Pointer (1/1 - 8 pt)
10-3
05:51
Pamesa Valencia
Def Rebound (1)
7-3
05:53
Saski Baskonia
Missed Two Pointer (1/2 - 3 pt)
7-3
06:02
Pamesa Valencia
Out
7-3
06:02
Pamesa Valencia
In
7-3
06:02
Pamesa Valencia
Out
7-3
06:02
Pamesa Valencia
In
7-3
06:02
Pamesa Valencia
Foul (1)
7-3
06:02
Saski Baskonia
Foul Drawn (2)
7-3
06:11
Pamesa Valencia
Two Pointer (2/2 - 5 pt)
7-3
06:28
Saski Baskonia
Free Throw In (1/2 - 3 pt)
5-3
06:28
Saski Baskonia
Missed Free Throw (0/1 - 2 pt)
5-2
06:28
Pamesa Valencia
Foul (1)
5-2
06:28
Saski Baskonia
Foul Drawn (2)
5-2
06:49
Pamesa Valencia
Free Throw In (1/1 - 3 pt)
5-2
06:49
Saski Baskonia
Foul (1)
4-2
06:49
Pamesa Valencia
Foul Drawn (1)
4-2
06:49
Pamesa Valencia
Assist (1)
4-2
06:49
Pamesa Valencia
Two Pointer (1/1 - 2 pt)
4-2
07:01
Saski Baskonia
Foul (1)
2-2
07:01
Pamesa Valencia
Foul Drawn (1)
2-2
07:01
Pamesa Valencia
Def Rebound (1)
2-2
07:00
Saski Baskonia
Missed Two Pointer (0/1 - 0 pt)
2-2
07:21
Saski Baskonia
Def Rebound (3)
2-2
07:21
Saski Baskonia
Block (1)
2-2
07:21
Pamesa Valencia
Shot Rejected (1)
2-2
07:21
Pamesa Valencia
Missed Two Pointer (1/3 - 2 pt)
2-2
07:21
Pamesa Valencia
Steal (2)
2-2
07:21
Saski Baskonia
Turnover (1)
2-2
07:21
Pamesa Valencia
Out
2-2
07:21
Pamesa Valencia
In
2-2
07:35
Saski Baskonia
Foul Drawn (1)
2-2
07:35
Pamesa Valencia
Foul (2)
2-2
07:35
Saski Baskonia
Def Rebound (2)
2-2
07:34
Pamesa Valencia
Missed Three Pointer (0/1 - 0 pt)
2-2
07:51
Pamesa Valencia
Steal (1)
2-2
07:52
Saski Baskonia
Turnover (1)
2-2
07:54
Saski Baskonia
Off Rebound (1)
2-2
07:56
Saski Baskonia
Missed Two Pointer (0/1 - 0 pt)
2-2
08:06
Saski Baskonia
Def Rebound (1)
2-2
08:08
Pamesa Valencia
Missed Three Pointer (0/1 - 2 pt)
2-2
08:17
Pamesa Valencia
Def Rebound (2)
2-2
08:30
Saski Baskonia
Missed Three Pointer (0/1 - 0 pt)
2-2
08:30
Saski Baskonia
Foul Drawn (1)
2-2
08:30
Pamesa Valencia
Turnover (1)
2-2
08:30
Pamesa Valencia
Offensive Foul (1)
2-2
08:06
Saski Baskonia
Two Pointer (1/1 - 2 pt)
2-2
09:06
Saski Baskonia
Def Rebound (1)
2-0
09:14
Pamesa Valencia
Missed Two Pointer (1/2 - 2 pt)
2-0
09:14
Pamesa Valencia
Def Rebound (1)
2-0
09:16
Saski Baskonia
Missed Two Pointer (0/1 - 0 pt)
2-0
09:32
Pamesa Valencia
Two Pointer (1/1 - 2 pt)
2-0
10:00
Saski Baskonia
Begin Period
0-0
imgalt
imgalt
imgalt