Лега А MAY 28, 02:45
Q1
Q2
Q3
Q4
Общо
Виртус Болоня
Тортона
21
16
14
22
16
17
26
18
77
73
2 точкови
19
19
3 точкови
7
10
Наказателни стрелби
18
5
Борби
Фал
0
0
Фал
Промени
3
0
0
8