Czech Liga Pro Dec 3, 2022 09:30
Jakub Vrabec
Jakub Vrabec
FT
1 - 3
Patrik Pycha
Patrik Pycha
1
2
3
4
5
S
Jakub Vrabec
Jakub Vrabec
Patrik Pycha
Patrik Pycha
7
11
7
11
13
11
7
11
-
-
1
3