Russia Liga Pro Dec 2, 2022 17:15
Vitaly Demchenko
Vitaly Demchenko
FT
3 - 1
Yuriy Vyacheslavovich Lbov
Yuriy Vyacheslavovich Lbov
1
2
3
4
5
S
Vitaly Demchenko
Vitaly Demchenko
Yuriy Vyacheslavovich Lbov
Yuriy Vyacheslavovich Lbov
9
11
18
16
11
9
11
9
-
-
3
1