Euroleague
Q1
Q2
Q3
Q4
Gesamt
Real Madrid
Panathinaikos
27
16
21
25
25
24
23
13
96
78
Zwei-Punkt-Würfe
21
17
Drei-Punkt-Würfe
10
10
Freiwürfe
24
14
Rebounds
Foul
31
26
Foul
Turnover
4
5
12
3
Q1 27-16
00:00
Panathinaikos
End Period
27-16
00:00
Panathinaikos
Missed Two Pointer (2/4 - 4 pt)
27-16
00:00
Real Madrid
Foul (1)
27-16
00:00
Panathinaikos
Foul Drawn (1)
27-16
00:12
Real Madrid
Free Throw In (2/2 - 8 pt)
27-16
00:12
Real Madrid
Free Throw In (1/1 - 7 pt)
26-16
00:12
Panathinaikos
Out
25-16
00:12
Panathinaikos
In
25-16
00:12
Real Madrid
In
25-16
00:12
Real Madrid
Out
25-16
00:12
Panathinaikos
Foul (2)
25-16
00:12
Real Madrid
Foul Drawn (1)
25-16
00:12
Real Madrid
Off Rebound (1)
25-16
00:12
Real Madrid
Missed Three Pointer (0/1 - 0 pt)
25-16
00:31
Real Madrid
Def Rebound (4)
25-16
00:33
Panathinaikos
Missed Two Pointer (0/1 - 0 pt)
25-16
00:48
Real Madrid
Free Throw In (3/3 - 9 pt)
25-16
00:48
Real Madrid
Free Throw In (2/2 - 8 pt)
24-16
00:48
Real Madrid
Out
23-16
00:48
Real Madrid
In
23-16
00:48
Panathinaikos
Foul (1)
23-16
00:48
Real Madrid
Foul Drawn (2)
23-16
00:48
Real Madrid
Off Rebound (1)
23-16
00:48
Real Madrid
Missed Three Pointer (0/1 - 6 pt)
23-16
01:09
Panathinaikos
Foul (1)
23-16
01:09
Real Madrid
Foul Drawn (1)
23-16
01:09
Real Madrid
In
23-16
01:09
Real Madrid
Out
23-16
01:09
Panathinaikos
Turnover (1)
23-16
01:09
Panathinaikos
Offensive Foul (1)
23-16
01:09
Real Madrid
Foul Drawn (2)
23-16
01:11
Panathinaikos
Def Rebound (1)
23-16
01:13
Real Madrid
Missed Three Pointer (0/2 - 2 pt)
23-16
01:24
Panathinaikos
Assist (2)
23-16
01:26
Panathinaikos
Two Pointer (2/3 - 4 pt)
23-16
01:44
Real Madrid
Missed Free Throw (0/2 - 2 pt)
23-14
01:44
Real Madrid
Missed Free Throw (0/1 - 2 pt)
23-14
01:44
Panathinaikos
Out
23-14
01:44
Panathinaikos
In
23-14
01:44
Panathinaikos
Foul (1)
23-14
01:44
Real Madrid
Foul Drawn (1)
23-14
01:46
Real Madrid
Steal (1)
23-14
01:47
Panathinaikos
Turnover (1)
23-14
02:09
Real Madrid
Assist (6)
23-14
02:12
Real Madrid
Two Pointer (3/6 - 6 pt)
23-14
02:17
Real Madrid
Def Rebound (3)
21-14
02:19
Panathinaikos
Missed Two Pointer (1/2 - 2 pt)
21-14
02:32
Real Madrid
Assist (1)
21-14
02:35
Real Madrid
Two Pointer (1/2 - 2 pt)
21-14
02:44
Panathinaikos
Assist (1)
19-14
02:46
Panathinaikos
Three Pointer (1/1 - 3 pt)
19-14
02:56
Panathinaikos
In
19-11
02:56
Panathinaikos
Out
19-11
03:06
Real Madrid
Assist (5)
19-11
03:09
Real Madrid
Two Pointer (2/5 - 4 pt)
19-11
03:22
Panathinaikos
Two Pointer (1/1 - 2 pt)
17-11
03:51
Panathinaikos
Def Rebound (1)
17-9
03:51
Real Madrid
Missed Three Pointer (2/3 - 6 pt)
17-9
03:51
Panathinaikos
Out
17-9
03:51
Panathinaikos
Out
17-9
03:51
Panathinaikos
In
17-9
03:51
Panathinaikos
Out
17-9
03:51
Panathinaikos
In
17-9
03:51
Panathinaikos
In
17-9
03:53
Real Madrid
Off Rebound (2)
17-9
03:56
Panathinaikos
Block (2)
17-9
03:58
Real Madrid
Shot Rejected (1)
17-9
03:58
Real Madrid
Missed Three Pointer (0/1 - 2 pt)
17-9
04:14
Panathinaikos
Two Pointer (1/1 - 2 pt)
17-9
04:14
Panathinaikos
Off Rebound (1)
17-7
04:18
Panathinaikos
Missed Three Pointer (1/2 - 3 pt)
17-7
04:33
Real Madrid
Assist (4)
17-7
04:36
Real Madrid
Two Pointer (3/3 - 7 pt)
17-7
04:52
Panathinaikos
Assist (2)
15-7
04:54
Panathinaikos
Two Pointer (1/1 - 2 pt)
15-7
05:12
Real Madrid
Assist (3)
15-5
05:14
Real Madrid
Two Pointer (1/4 - 2 pt)
15-5
05:33
Panathinaikos
Turnover (2)
13-5
05:56
Panathinaikos
In
13-5
05:56
Panathinaikos
Out
13-5
05:56
Panathinaikos
Time Out (1)
13-5
05:56
Real Madrid
Assist (1)
13-5
05:56
Real Madrid
Three Pointer (2/2 - 6 pt)
13-5
06:14
Panathinaikos
Turnover (1)
10-5
06:26
Real Madrid
Three Pointer (1/1 - 3 pt)
10-5
06:33
Real Madrid
Def Rebound (2)
7-5
06:35
Panathinaikos
Missed Two Pointer (0/2 - 3 pt)
7-5
06:44
Real Madrid
Two Pointer (1/1 - 2 pt)
7-5
06:44
Real Madrid
Off Rebound (1)
5-5
06:47
Panathinaikos
Block (1)
5-5
06:47
Real Madrid
Missed Two Pointer (0/3 - 0 pt)
5-5
06:47
Real Madrid
Shot Rejected (2)
5-5
06:51
Real Madrid
Steal (1)
5-5
06:53
Panathinaikos
Turnover (1)
5-5
07:04
Panathinaikos
Def Rebound (1)
5-5
07:06
Real Madrid
Missed Two Pointer (0/2 - 0 pt)
5-5
07:37
Real Madrid
Def Rebound (2)
5-5
07:37
Panathinaikos
Missed Three Pointer (0/1 - 0 pt)
5-5
07:37
Real Madrid
Foul (2)
5-5
07:37
Panathinaikos
Foul Drawn (2)
5-5
07:37
Real Madrid
Foul (1)
5-5
07:37
Panathinaikos
Foul Drawn (1)
5-5
07:39
Real Madrid
Assist (2)
5-5
07:41
Real Madrid
Two Pointer (2/2 - 5 pt)
5-5
07:54
Panathinaikos
Assist (1)
3-5
07:56
Panathinaikos
Two Pointer (1/2 - 2 pt)
3-5
08:14
Real Madrid
Free Throw In (1/1 - 3 pt)
3-3
08:14
Panathinaikos
Foul (1)
2-3
08:14
Real Madrid
Foul Drawn (1)
2-3
08:14
Real Madrid
Assist (1)
2-3
08:14
Real Madrid
Two Pointer (1/1 - 2 pt)
2-3
08:17
Real Madrid
Def Rebound (1)
0-3
08:19
Panathinaikos
Missed Two Pointer (0/1 - 3 pt)
0-3
08:33
Real Madrid
Turnover (1)
0-3
08:37
Real Madrid
Steal (1)
0-3
08:39
Panathinaikos
Turnover (1)
0-3
08:47
Panathinaikos
Def Rebound (1)
0-3
08:50
Real Madrid
Missed Two Pointer (0/1 - 0 pt)
0-3
09:04
Panathinaikos
Assist (1)
0-3
09:07
Panathinaikos
Three Pointer (1/1 - 3 pt)
0-3
09:11
Panathinaikos
Def Rebound (1)
0-0
09:14
Panathinaikos
Block (1)
0-0
09:17
Real Madrid
Shot Rejected (1)
0-0
09:17
Real Madrid
Missed Two Pointer (0/1 - 0 pt)
0-0
09:23
Real Madrid
Def Rebound (1)
0-0
09:26
Panathinaikos
Missed Two Pointer (0/1 - 0 pt)
0-0
09:44
Panathinaikos
Def Rebound (1)
0-0
09:46
Real Madrid
Missed Three Pointer (0/1 - 0 pt)
0-0
10:00
Panathinaikos
Begin Period
0-0