V.League Women
S
1
2
3
4
5
Total
PFU Blue Cats F
PFU Blue Cats F
Hisamitsu Springs F
Hisamitsu Springs F
0
3
18
25
19
25
14
25
-
-
-
-
51
75