Λέγκα A DEC 06, 01:30
Q1
Q2
Q3
Q4
Συνολικά
Μπενετόν Τρεβίζο
Trenkwalder Reggio Emilia
16
13
22
24
16
14
32
25
86
76
Δίποντα
11
18
Τρίποντα
15
10
Ελεύθερες βολές
19
10
Ριμπάουντ
Foul
38
35
Foul
Λάθη
6
11
11
8
Q1 16-13
00:18
Μπενετόν Τρεβίζο
giordano bortolani 3 points missed
16-13
00:30
Trenkwalder Reggio Emilia
mouhamet rassoul diouf Throw the ball
16-13
00:47
Trenkwalder Reggio Emilia
mouhamet rassoul diouf Come on
16-13
00:47
Trenkwalder Reggio Emilia
andrea cinciarini Departure
16-13
00:47
Trenkwalder Reggio Emilia
bryant dejuan crawford Come on
16-13
00:47
Trenkwalder Reggio Emilia
leonardo candi Departure
16-13
00:47
Trenkwalder Reggio Emilia
mikael levon hopkins Departure
16-13
00:47
Trenkwalder Reggio Emilia
stephen mark thompson jr. Come on
16-13
00:47
Μπενετόν Τρεβίζο
nicola akele Departure
16-13
00:47
Μπενετόν Τρεβίζο
davide casarin Come on
16-13
00:51
Μπενετόν Τρεβίζο
aaron jones Assists
16-13
00:51
Μπενετόν Τρεβίζο
giordano bortolani 3 point hit
16-13
01:10
Μπενετόν Τρεβίζο
matteo imbrò Defensive rebound
13-13
01:10
Trenkwalder Reggio Emilia
andrea cinciarini 3 points missed
13-13
01:19
Trenkwalder Reggio Emilia
justin johnson Defensive rebound
13-13
01:19
Μπενετόν Τρεβίζο
dewayne russell 2 points missed
13-13
01:29
Μπενετόν Τρεβίζο
aaron jones Defensive rebound
13-13
01:29
Trenkwalder Reggio Emilia
osvaldas olisevicius 3 points missed
13-13
01:49
Μπενετόν Τρεβίζο
giordano bortolani 2 point hit
13-13
02:02
Μπενετόν Τρεβίζο
dewayne russell Defensive rebound
11-13
02:02
Trenkwalder Reggio Emilia
justin johnson 3 points missed
11-13
02:21
Trenkwalder Reggio Emilia
justin johnson Defensive rebound
11-13
02:21
Μπενετόν Τρεβίζο
aaron jones 3 points missed
11-13
02:29
Μπενετόν Τρεβίζο
aaron jones Defensive rebound
11-13
02:29
Trenkwalder Reggio Emilia
mikael levon hopkins 2 points missed
11-13
02:32
Trenkwalder Reggio Emilia
mikael levon hopkins Offensive rebound
11-13
02:32
Trenkwalder Reggio Emilia
osvaldas olisevicius 2 points missed
11-13
02:58
Μπενετόν Τρεβίζο
dewayne russell 2 point hit
11-13
03:04
Μπενετόν Τρεβίζο
aaron jones Defensive rebound
9-13
03:04
Trenkwalder Reggio Emilia
mikael levon hopkins 2 points missed
9-13
03:14
Μπενετόν Τρεβίζο
aaron jones Come on
9-13
03:14
Μπενετόν Τρεβίζο
henry sims Departure
9-13
03:14
Μπενετόν Τρεβίζο
henry sims Throw the ball
9-13
03:14
Μπενετόν Τρεβίζο
henry sims Offensive rebound
9-13
03:14
Μπενετόν Τρεβίζο
henry sims stoppata subita
9-13
03:14
Trenkwalder Reggio Emilia
mikael levon hopkins stoppata
9-13
03:14
Μπενετόν Τρεβίζο
henry sims 2 points missed
9-13
03:31
Trenkwalder Reggio Emilia
justin johnson 2 point hit
9-13
03:42
Μπενετόν Τρεβίζο
tomas dimsa Departure
9-11
03:42
Μπενετόν Τρεβίζο
giordano bortolani Come on
9-11
03:42
Trenkwalder Reggio Emilia
osvaldas olisevicius Fouled
9-11
03:42
Μπενετόν Τρεβίζο
tomas dimsa Foul
9-11
03:46
Trenkwalder Reggio Emilia
osvaldas olisevicius Offensive rebound
9-11
03:46
Trenkwalder Reggio Emilia
justin johnson 3 points missed
9-11
04:02
Μπενετόν Τρεβίζο
michal sokolowski Departure
9-11
04:02
Μπενετόν Τρεβίζο
matteo imbrò Come on
9-11
04:02
Trenkwalder Reggio Emilia
andrea cinciarini Fouled
9-11
04:02
Μπενετόν Τρεβίζο
michal sokolowski Foul
9-11
04:14
Μπενετόν Τρεβίζο
dewayne russell Assists
9-11
04:14
Μπενετόν Τρεβίζο
nicola akele 3 point hit
9-11
04:25
Μπενετόν Τρεβίζο
henry sims Defensive rebound
6-11
04:25
Trenkwalder Reggio Emilia
mikael levon hopkins 2 points missed
6-11
04:57
Μπενετόν Τρεβίζο
nicola akele 2 point hit
6-11
05:16
Μπενετόν Τρεβίζο
tomas dimsa Fouled
4-11
05:16
Trenkwalder Reggio Emilia
osvaldas olisevicius Foul
4-11
05:21
Μπενετόν Τρεβίζο
henry sims Defensive rebound
4-11
05:21
Trenkwalder Reggio Emilia
osvaldas olisevicius 2 points missed
4-11
05:35
Trenkwalder Reggio Emilia
justin johnson Defensive rebound
4-11
05:35
Μπενετόν Τρεβίζο
dewayne russell 2 points missed
4-11
05:50
Μπενετόν Τρεβίζο
tomas dimsa 2 points missed
4-11
06:02
Μπενετόν Τρεβίζο
henry sims Offensive rebound
4-11
06:02
Μπενετόν Τρεβίζο
nicola akele 3 points missed
4-11
06:22
Trenkwalder Reggio Emilia
andrea cinciarini Assists
4-11
06:22
Trenkwalder Reggio Emilia
leonardo candi 2 point hit
4-11
06:36
Μπενετόν Τρεβίζο
henry sims 2 point hit
4-9
06:57
Trenkwalder Reggio Emilia
osvaldas olisevicius Assists
2-9
06:57
Trenkwalder Reggio Emilia
mikael levon hopkins Free throw
2-9
06:57
Trenkwalder Reggio Emilia
mikael levon hopkins misses free throw
2-8
06:57
Trenkwalder Reggio Emilia
mikael levon hopkins Fouled
2-8
06:57
Μπενετόν Τρεβίζο
nicola akele Foul
2-8
07:13
Μπενετόν Τρεβίζο
henry sims Throw the ball
2-8
07:29
Trenkwalder Reggio Emilia
andrea cinciarini Assists
2-8
07:29
Trenkwalder Reggio Emilia
mikael levon hopkins 3 point hit
2-8
07:34
Trenkwalder Reggio Emilia
osvaldas olisevicius Fouled
2-5
07:34
Μπενετόν Τρεβίζο
tomas dimsa Foul
2-5
07:55
Μπενετόν Τρεβίζο
dewayne russell 2 point hit
2-5
08:09
Μπενετόν Τρεβίζο
tomas dimsa Fouled
0-5
08:09
Trenkwalder Reggio Emilia
leonardo candi Foul
0-5
08:23
Trenkwalder Reggio Emilia
andrea cinciarini Assists
0-5
08:23
Trenkwalder Reggio Emilia
mikael levon hopkins 3 point hit
0-5
08:40
Trenkwalder Reggio Emilia
justin johnson Defensive rebound
0-2
08:40
Μπενετόν Τρεβίζο
michal sokolowski 3 points missed
0-2
08:47
Μπενετόν Τρεβίζο
nicola akele Defensive rebound
0-2
08:47
Trenkwalder Reggio Emilia
andrea cinciarini 2 points missed
0-2
09:11
Trenkwalder Reggio Emilia
justin johnson Defensive rebound
0-2
09:11
Μπενετόν Τρεβίζο
tomas dimsa 3 points missed
0-2
09:24
Μπενετόν Τρεβίζο
nicola akele Offensive rebound
0-2
09:24
Μπενετόν Τρεβίζο
henry sims 3 points missed
0-2
09:43
Trenkwalder Reggio Emilia
osvaldas olisevicius 2 point hit
0-2
09:48
Trenkwalder Reggio Emilia
osvaldas olisevicius Offensive rebound
86-76
09:48
Trenkwalder Reggio Emilia
andrea cinciarini 2 points missed
86-76
10:00
Trenkwalder Reggio Emilia
mikael levon hopkins Jump foul
86-76