Λέγκα A
Q1
Q2
Q3
Q4
Συνολικά
Βαρέζε
Βίρτους Μπολόνια
20
28
27
28
22
23
31
29
100
108
Δίποντα
28
28
Τρίποντα
9
12
Ελεύθερες βολές
17
16
Ριμπάουντ
Foul
38
40
Foul
Λάθη
3
10
15
6
Q1 20-28
00:06
Βαρέζε
andriu tomas woldetensae 3 points missed
20-28
00:06
Βαρέζε
matteo librizzi stoppata subita
20-28
00:06
Βίρτους Μπολόνια
jordan mickey stoppata
20-28
00:06
Βαρέζε
matteo librizzi 2 points missed
20-28
00:13
Βίρτους Μπολόνια
kyle weems Come on
20-28
00:13
Βίρτους Μπολόνια
gora camara Departure
20-28
00:13
Βίρτους Μπολόνια
gora camara Fouled
20-28
00:13
Βαρέζε
giovanni de nicolao Foul
20-28
00:13
Βίρτους Μπολόνια
alessandro pajola Assists
20-28
00:13
Βίρτους Μπολόνια
gora camara Free throw
20-28
00:13
Βίρτους Μπολόνια
gora camara Free throw
20-27
00:13
Βίρτους Μπολόνια
alessandro pajola Assists
20-26
00:28
Βίρτους Μπολόνια
alessandro pajola Defensive rebound
20-26
00:28
Βαρέζε
jaron johnson 2 points missed
20-26
00:41
Βίρτους Μπολόνια
milos teodosic Fouled
20-26
00:41
Βαρέζε
colbey ross Foul
20-26
00:49
Βίρτους Μπολόνια
jordan mickey 2 point hit
20-26
00:54
Βίρτους Μπολόνια
alessandro pajola Offensive rebound
20-24
00:54
Βίρτους Μπολόνια
jordan mickey misses free throw
20-24
00:54
Βίρτους Μπολόνια
jordan mickey misses free throw
20-24
01:07
Βίρτους Μπολόνια
jordan mickey Fouled
20-24
01:07
Βαρέζε
guglielmo caruso Foul
20-24
01:21
Βίρτους Μπολόνια
jordan mickey Defensive rebound
20-24
01:21
Βαρέζε
guglielmo caruso 2 points missed
20-24
01:35
Βαρέζε
giovanni de nicolao Defensive rebound
20-24
01:35
Βίρτους Μπολόνια
alessandro pajola 2 points missed
20-24
01:35
Βίρτους Μπολόνια
alessandro pajola Fouled
20-24
01:35
Βαρέζε
matteo librizzi Foul
20-24
01:56
Βαρέζε
jaron johnson 2 point hit
20-24
02:03
Βίρτους Μπολόνια
marco belinelli Assists
18-24
02:03
Βίρτους Μπολόνια
alessandro pajola 2 point hit
18-24
02:23
Βαρέζε
giovanni de nicolao 2 point hit
18-22
03:46
Βίρτους Μπολόνια
jordan mickey Free throw
16-22
03:46
Βίρτους Μπολόνια
jordan mickey Free throw
16-21
03:46
Βαρέζε
guglielmo caruso Fouled
16-20
03:46
Βίρτους Μπολόνια
mouhammadou jaiteh Foul
16-20
03:46
Βαρέζε
markel brown Departure
16-20
03:46
Βαρέζε
andriu tomas woldetensae Come on
16-20
03:46
Βίρτους Μπολόνια
jordan mickey Fouled
16-20
03:46
Βαρέζε
jaron johnson Foul
16-20
03:46
Βίρτους Μπολόνια
milos teodosic Departure
16-20
03:46
Βίρτους Μπολόνια
jordan mickey Come on
16-20
03:46
Βίρτους Μπολόνια
kyle weems Departure
16-20
03:46
Βίρτους Μπολόνια
marco belinelli Come on
16-20
03:46
Βαρέζε
markel brown 2 point hit
16-20
03:46
Βαρέζε
markel brown Snatch
14-20
03:46
Βίρτους Μπολόνια
gabriel lundberg Throw the ball
14-20
03:46
Βαρέζε
guglielmo caruso Free throw
14-20
03:46
Βαρέζε
guglielmo caruso misses free throw
14-20
03:46
Βίρτους Μπολόνια
gora camara Come on
13-20
03:46
Βίρτους Μπολόνια
mouhammadou jaiteh Departure
13-20
03:46
Βίρτους Μπολόνια
alessandro pajola Come on
13-20
03:46
Βίρτους Μπολόνια
niccolò mannion Departure
13-20
03:46
Βαρέζε
matteo librizzi Come on
13-20
03:46
Βαρέζε
colbey ross Departure
13-20
03:46
Βίρτους Μπολόνια
mouhammadou jaiteh 2 point hit
13-20
03:46
Βίρτους Μπολόνια
mouhammadou jaiteh Offensive rebound
13-18
03:46
Βίρτους Μπολόνια
kyle weems stoppata subita
13-18
03:46
Βαρέζε
guglielmo caruso stoppata
13-18
03:46
Βίρτους Μπολόνια
kyle weems 2 points missed
13-18
04:05
Βαρέζε
guglielmo caruso Defensive rebound
13-18
04:05
Βίρτους Μπολόνια
gabriel lundberg 3 points missed
13-18
04:12
Βίρτους Μπολόνια
milos teodosic Defensive rebound
13-18
04:12
Βαρέζε
guglielmo caruso 2 points missed
13-18
04:12
Βαρέζε
guglielmo caruso Offensive rebound
13-18
04:12
Βαρέζε
giovanni de nicolao 3 points missed
13-18
04:20
Βαρέζε
colbey ross Defensive rebound
13-18
04:20
Βίρτους Μπολόνια
niccolò mannion 3 points missed
13-18
04:25
Βίρτους Μπολόνια
niccolò mannion Fouled
13-18
04:25
Βαρέζε
colbey ross Foul
13-18
04:42
Βαρέζε
guglielmo caruso 2 point hit
13-18
04:42
Βαρέζε
guglielmo caruso Offensive rebound
11-18
04:42
Βαρέζε
markel brown 2 points missed
11-18
04:52
Βίρτους Μπολόνια
milos teodosic 2 point hit
11-18
04:56
Βαρέζε
tariq owens Departure
11-16
04:56
Βαρέζε
guglielmo caruso Come on
11-16
04:56
Βαρέζε
tariq owens Free throw
11-16
04:56
Βίρτους Μπολόνια
isaia cordinier Departure
10-16
04:56
Βίρτους Μπολόνια
gabriel lundberg Come on
10-16
04:56
Βαρέζε
giovanni de nicolao Come on
10-16
04:56
Βαρέζε
andriu tomas woldetensae Departure
10-16
04:56
Βαρέζε
tariq owens Fouled
10-16
04:56
Βίρτους Μπολόνια
mouhammadou jaiteh Foul
10-16
04:57
Βαρέζε
tariq owens 2 point hit
10-16
05:08
Βίρτους Μπολόνια
niccolò mannion 3 point hit
8-16
05:24
Βαρέζε
jaron johnson 2 point hit
8-13
05:35
Βαρέζε
jaron johnson Defensive rebound
6-13
05:35
Βίρτους Μπολόνια
kyle weems 2 points missed
6-13
06:02
Βαρέζε
andriu tomas woldetensae Assists
6-13
06:02
Βαρέζε
tariq owens 2 point hit
6-13
06:10
Βαρέζε
andriu tomas woldetensae Defensive rebound
4-13
06:10
Βίρτους Μπολόνια
isaia cordinier 2 points missed
4-13
06:17
Βίρτους Μπολόνια
mouhammadou jaiteh Defensive rebound
4-13
06:17
Βαρέζε
colbey ross 2 points missed
4-13
06:33
Βίρτους Μπολόνια
mouhammadou jaiteh 2 point hit
4-13
06:33
Βίρτους Μπολόνια
mouhammadou jaiteh Offensive rebound
4-11
06:33
Βίρτους Μπολόνια
mouhammadou jaiteh 2 points missed
4-11
06:50
Βαρέζε
jaron johnson 2 point hit
4-11
07:09
Βίρτους Μπολόνια
milos teodosic Assists
2-11
07:09
Βίρτους Μπολόνια
niccolò mannion 3 point hit
2-11
07:19
Βαρέζε
tariq owens Offensive rebound
2-8
07:19
Βαρέζε
colbey ross 3 points missed
2-8
07:36
Βαρέζε
jaron johnson Fouled
2-8
07:36
Βίρτους Μπολόνια
isaia cordinier Foul
2-8
07:42
Βαρέζε
tariq owens 3 points missed
2-8
07:48
Βαρέζε
colbey ross Fouled
2-8
07:48
Βίρτους Μπολόνια
niccolò mannion Foul
2-8
07:54
Βίρτους Μπολόνια
milos teodosic Assists
2-8
07:54
Βίρτους Μπολόνια
mouhammadou jaiteh 2 point hit
2-8
08:10
Βαρέζε
colbey ross Assists
2-6
08:10
Βαρέζε
jaron johnson 2 point hit
2-6
08:16
Βαρέζε
colbey ross Snatch
0-6
08:16
Βίρτους Μπολόνια
milos teodosic Throw the ball
0-6
08:26
Βίρτους Μπολόνια
mouhammadou jaiteh Defensive rebound
0-6
08:26
Βαρέζε
andriu tomas woldetensae 3 points missed
0-6
08:37
Βαρέζε
markel brown Defensive rebound
0-6
08:37
Βίρτους Μπολόνια
kyle weems 3 points missed
0-6
08:42
Βίρτους Μπολόνια
niccolò mannion Defensive rebound
0-6
08:42
Βαρέζε
markel brown 3 points missed
0-6
08:56
Βίρτους Μπολόνια
milos teodosic Assists
0-6
08:56
Βίρτους Μπολόνια
isaia cordinier 2 point hit
0-6
09:02
Βίρτους Μπολόνια
isaia cordinier Defensive rebound
0-4
09:02
Βαρέζε
jaron johnson 3 points missed
0-4
09:21
Βίρτους Μπολόνια
milos teodosic 2 point hit
0-4
09:31
Βίρτους Μπολόνια
mouhammadou jaiteh Defensive rebound
0-2
09:31
Βαρέζε
jaron johnson 3 points missed
0-2
09:41
Βίρτους Μπολόνια
milos teodosic Assists
0-2
09:41
Βίρτους Μπολόνια
isaia cordinier 2 point hit
0-2
09:59
Βίρτους Μπολόνια
mouhammadou jaiteh Jump foul
69-79