2022
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Προκριματικά, CONCACAF
Αμερική / 676.9M€