ACB OCT 25, 02:00
CB Murcie
CB Murcie
FT
80 - 79
HT 35 - 31
Saski Baskonia
Saski Baskonia