Spain Asociacion de Clubes de Baloncesto 5월 10, 00:30
Q1
Q2
Q3
Q4
총계
레알 마드리드
발렌시아
12
27
15
16
16
17
26
19
69
79
2점슛
26
30
3점슛
36
36
페널티 킥
7
13
백보드
반칙
37
42
반칙
실수
5
10
15
4
Q1 12-27
0:0
발렌시아
End of the Quarter
12-27
0:1
레알 마드리드
Howard Samuel Thompkins III 3-Point Shot Missed
12-27
0:13
발렌시아
Louis Labeyrie Assist 3-Point Shot
12-27
0:13
발렌시아
Joan Sastre Morro 3-Point Shot Made
12-27
0:33
발렌시아
Joan Sastre Morro Defensive Rebound
12-24
0:33
발렌시아
Louis Labeyrie Block
12-24
0:33
레알 마드리드
Carlos Alocen Arrondo Block Received
12-24
0:33
레알 마드리드
Carlos Alocen Arrondo 2-Point Shot Missed
12-24
0:40
레알 마드리드
Alexander Trent Tyus Defensive Rebound
12-24
0:40
발렌시아
Bojan Dubljevic 2-Point Shot Missed
12-24
1:4
발렌시아
Bojan Dubljevic Defensive Rebound
12-24
1:4
레알 마드리드
Sergio Llull Melia 3-Point Shot Missed
12-24
1:17
발렌시아
Joan Sastre Morro Substitution - In
12-24
1:17
발렌시아
Nikola Kalinic Substitution - Out
12-24
1:17
레알 마드리드
Alexander Trent Tyus Foul Received
12-24
1:17
발렌시아
Martin Hermannsson Foul No FT
12-24
1:24
레알 마드리드
Carlos Alocen Arrondo Steal
12-24
1:24
발렌시아
Bojan Dubljevic Turnover
12-24
1:43
발렌시아
Bojan Dubljevic Defensive Rebound
12-24
1:43
레알 마드리드
Rodolfo Fernandez Farres 3-Point Shot Missed
12-24
1:54
발렌시아
Louis Labeyrie Substitution - In
12-24
1:54
발렌시아
Derrick Le Ron Williams Substitution - Out
12-24
1:54
레알 마드리드
Carlos Alocen Arrondo Substitution - In
12-24
1:54
레알 마드리드
Nicolas Laprovittola Substitution - Out
12-24
1:54
레알 마드리드
Nicolas Laprovittola Foul Received
12-24
1:54
발렌시아
Klemen Prepelic Foul No FT
12-24
1:57
레알 마드리드
Nicolas Laprovittola Defensive Rebound
12-24
1:57
발렌시아
Martin Hermannsson 2-Point Shot Missed
12-24
2:2
발렌시아
Martin Hermannsson Offensive Rebound
12-24
2:2
발렌시아
Martin Hermannsson 2-Point Shot Missed
12-24
2:15
레알 마드리드
Rodolfo Fernandez Farres Assist 3-Point Shot
12-24
2:15
레알 마드리드
Sergio Llull Melia 3-Point Shot Made
12-24
2:26
발렌시아
Klemen Prepelic Fast break 2PT
9-24
2:26
발렌시아
Klemen Prepelic 2-Point Shot Made
9-24
2:42
발렌시아
Nikola Kalinic Defensive Rebound
9-22
2:42
레알 마드리드
Howard Samuel Thompkins III 3-Point Shot Missed
9-22
2:49
발렌시아
Martin Hermannsson Substitution - In
9-22
2:49
발렌시아
Sam Tom B. Van Rossom Substitution - Out
9-22
2:49
레알 마드리드
Rodolfo Fernandez Farres Substitution - In
9-22
2:49
레알 마드리드
Sergio Llull Melia Substitution - In
9-22
2:49
레알 마드리드
Vincent Yann Poirier Substitution - Out
9-22
2:49
레알 마드리드
Fabien Causeur Substitution - Out
9-22
2:49
레알 마드리드
Nicolas Laprovittola Foul Received
9-22
2:49
발렌시아
Sam Tom B. Van Rossom Foul No FT
9-22
2:56
레알 마드리드
Nicolas Laprovittola Defensive Rebound
9-22
2:56
발렌시아
Klemen Prepelic 3-Point Shot Missed
9-22
3:22
레알 마드리드
Vincent Yann Poirier 2-Point Shot Made
9-22
3:40
발렌시아
Klemen Prepelic Assist 3-Point Shot
7-22
3:40
발렌시아
Sam Tom B. Van Rossom 3-Point Shot Made
7-22
4:1
발렌시아
Nikola Kalinic Defensive Rebound
7-19
4:1
레알 마드리드
Nicolas Laprovittola 2-Point Shot Missed
7-19
4:20
발렌시아
Bojan Dubljevic Substitution - In
7-19
4:20
발렌시아
Klemen Prepelic Substitution - In
7-19
4:20
발렌시아
Guillem Vives Torrent Substitution - Out
7-19
4:20
발렌시아
Michael Edward Tobey Substitution - Out
7-19
4:20
레알 마드리드
Timeout
7-19
4:20
발렌시아
Nikola Kalinic Assist 2-Point Shot
7-19
4:20
발렌시아
Michael Edward Tobey Dunk
7-19
4:37
레알 마드리드
Howard Samuel Thompkins III Assist 2-Point Shot
7-17
4:37
레알 마드리드
Vincent Yann Poirier Dunk
7-17
4:53
레알 마드리드
Vincent Yann Poirier Defensive Rebound
5-17
4:53
발렌시아
Guillem Vives Torrent 3-Point Shot Missed
5-17
5:0
발렌시아
Nikola Kalinic Defensive Rebound
5-17
5:0
발렌시아
Nikola Kalinic Block
5-17
5:0
레알 마드리드
Nicolas Laprovittola Block Received
5-17
5:0
레알 마드리드
Nicolas Laprovittola 2-Point Shot Missed
5-17
5:3
발렌시아
Sam Tom B. Van Rossom 2-Point Shot Made
5-17
5:55
발렌시아
Guillem Vives Torrent Defensive Rebound
5-15
5:55
레알 마드리드
Alexander Trent Tyus 2-Point Shot Missed
5-15
5:55
레알 마드리드
Steal
5-15
5:55
발렌시아
Turnover
5-15
5:56
발렌시아
Sam Tom B. Van Rossom 3-Point Shot Missed
5-15
6:24
발렌시아
Nikola Kalinic Defensive Rebound
5-15
6:24
레알 마드리드
Nicolas Laprovittola 3-Point Shot Missed
5-15
6:46
발렌시아
Nikola Kalinic Assist 3-Point Shot
5-15
6:46
발렌시아
Michael Edward Tobey 3-Point Shot Made
5-15
6:59
레알 마드리드
Nicolas Laprovittola 2-Point Shot Made
5-12
7:17
발렌시아
Sam Tom B. Van Rossom Assist 3-Point Shot
3-12
7:17
발렌시아
Michael Edward Tobey 3-Point Shot Made
3-12
7:35
발렌시아
Defensive Rebound
3-9
7:35
레알 마드리드
Howard Samuel Thompkins III 3-Point Shot Missed
3-9
7:54
발렌시아
Sam Tom B. Van Rossom Assist 2-Point Shot
3-9
7:54
발렌시아
Michael Edward Tobey Dunk
3-9
8:4
발렌시아
Nikola Kalinic Defensive Rebound
3-7
8:4
레알 마드리드
Nicolas Laprovittola 3-Point Shot Missed
3-7
8:26
발렌시아
Guillem Vives Torrent Assist 3-Point Shot
3-7
8:26
발렌시아
Nikola Kalinic 3-Point Shot Made
3-7
8:46
레알 마드리드
Vincent Yann Poirier Turnover
3-4
9:5
발렌시아
Sam Tom B. Van Rossom 2-Point Shot Made
3-4
9:22
레알 마드리드
Alexander Trent Tyus Free Throw Made
3-2
9:22
레알 마드리드
Alexander Trent Tyus Foul Received
2-2
9:22
발렌시아
Michael Edward Tobey Foul 1FT
2-2
9:22
레알 마드리드
Howard Samuel Thompkins III Assist 2-Point Shot
2-2
9:22
레알 마드리드
Alexander Trent Tyus 2-Point Shot Made
2-2
9:43
발렌시아
Derrick Le Ron Williams Assist 2-Point Shot
0-2
9:43
발렌시아
Michael Edward Tobey 2-Point Shot Made
0-2
10:0
레알 마드리드
Vincent Yann Poirier Lost jump
0-0
10:0
발렌시아
Michael Edward Tobey Won jump
0-0
10:0
발렌시아
Start of the Quarter
0-0
10:0
발렌시아
Start of the Game
0-0
10:0
레알 마드리드
Nicolas Laprovittola Starting Five
0-0
10:0
레알 마드리드
Fabien Causeur Starting Five
0-0
10:0
발렌시아
Sam Tom B. Van Rossom Starting Five
0-0
10:0
발렌시아
Derrick Le Ron Williams Starting Five
0-0
10:0
발렌시아
Michael Edward Tobey Starting Five
0-0
10:0
발렌시아
Nikola Kalinic Starting Five
0-0
10:0
레알 마드리드
Alexander Trent Tyus Starting Five
0-0
10:0
레알 마드리드
Howard Samuel Thompkins III Starting Five
0-0
10:0
레알 마드리드
Vincent Yann Poirier Starting Five
0-0
10:0
발렌시아
Guillem Vives Torrent Starting Five
0-0
1 -
X -
2 -