Russia Liga Pro Jul 24, 2021 08:45
Alexey Uvarov
Alexey Uvarov
FT
3 - 1
Vasily Shirshov
Vasily Shirshov
1
2
3
4
5
S
Alexey Uvarov
Alexey Uvarov
Vasily Shirshov
Vasily Shirshov
15
13
13
15
11
9
11
9
-
-
3
1
imgalt
imgalt
imgalt