Setka Cup Jul 23, 2021 02:25
Pavel Volkov
Pavel Volkov
FT
2 - 3
Maksym Marchuk
Maksym Marchuk
1
2
3
4
5
S
Pavel Volkov
Pavel Volkov
Maksym Marchuk
Maksym Marchuk
10
12
11
5
12
10
1
11
6
11
2
3
imgalt
imgalt
imgalt