TT Cup Jul 22, 2021 23:45
Vasiliy Kushnyr
Vasiliy Kushnyr
FT
2 - 3
Andrey Gordiy
Andrey Gordiy
1
2
3
4
5
S
Vasiliy Kushnyr
Vasiliy Kushnyr
Andrey Gordiy
Andrey Gordiy
6
11
11
8
9
11
11
4
9
11
2
3
imgalt
imgalt
imgalt