Russia Liga Pro Jul 22, 2021 07:30
Tynchtyk Turabekov
Tynchtyk Turabekov
FT
3 - 2
Aleksandr Yurevich Fedosov
Aleksandr Yurevich Fedosov
1
2
3
4
5
S
Tynchtyk Turabekov
Tynchtyk Turabekov
Aleksandr Yurevich Fedosov
Aleksandr Yurevich Fedosov
6
11
11
9
11
6
9
11
12
10
3
2