Russia Liga Pro Jul 29, 2021 20:35
Evgeny Tyurin
Evgeny Tyurin
FT
0 - 3
Igor Abelmasov
Igor Abelmasov
1
2
3
4
5
S
Evgeny Tyurin
Evgeny Tyurin
Igor Abelmasov
Igor Abelmasov
10
12
9
11
11
13
-
-
-
-
0
3
imgalt
imgalt
imgalt