Russia Liga Pro Jul 23, 2021 07:00
Tynchtyk Turabekov
Tynchtyk Turabekov
FT
3 - 2
Aleksandr Yurevich Fedosov
Aleksandr Yurevich Fedosov
1
2
3
4
5
S
Tynchtyk Turabekov
Tynchtyk Turabekov
Aleksandr Yurevich Fedosov
Aleksandr Yurevich Fedosov
11
9
8
11
11
9
8
11
12
10
3
2
imgalt
imgalt
imgalt