Russia Liga Pro May 20, 2022 08:45
Aleksey Rudolfovich Kazakov
Aleksey Rudolfovich Kazakov
FT
3 - 1
Aleksey Vlasov
Aleksey Vlasov
1
2
3
4
5
S
Aleksey Rudolfovich Kazakov
Aleksey Rudolfovich Kazakov
Aleksey Vlasov
Aleksey Vlasov
11
8
11
8
8
11
11
8
-
-
3
1
imgalt
imgalt
imgalt