Russia Liga Pro Jul 4, 2022 09:00
Aleksey Vlasov
Aleksey Vlasov
FT
2 - 3
Dmitry Mikhaylovich Evlakhin
Dmitry Mikhaylovich Evlakhin
1
2
3
4
5
S
Aleksey Vlasov
Aleksey Vlasov
Dmitry Mikhaylovich Evlakhin
Dmitry Mikhaylovich Evlakhin
12
14
11
7
11
8
6
11
6
11
2
3
imgalt
imgalt
imgalt