Russia Liga Pro Jul 22, 2021 20:45
Alexander Korotkov
Alexander Korotkov
FT
3 - 0
Oleg Borisovich Manuylov
Oleg Borisovich Manuylov
1
2
3
4
5
S
Alexander Korotkov
Alexander Korotkov
Oleg Borisovich Manuylov
Oleg Borisovich Manuylov
11
6
11
6
11
9
-
-
-
-
3
0