Russia Liga Pro Aug 4, 2021 08:15
Alexey Uvarov
Alexey Uvarov
FT
3 - 1
Anatoliy Ilin
Anatoliy Ilin
1
2
3
4
5
S
Alexey Uvarov
Alexey Uvarov
Anatoliy Ilin
Anatoliy Ilin
11
9
9
11
12
10
11
7
-
-
3
1