Ukraine Win Cup Jun 28, 2022 09:30
Dmitriy Batyuk
Dmitriy Batyuk
FT
0 - 3
Vitaliy Solovey
Vitaliy Solovey
1
2
3
4
5
S
Dmitriy Batyuk
Dmitriy Batyuk
Vitaliy Solovey
Vitaliy Solovey
6
11
10
12
5
11
-
-
-
-
0
3
imgalt
imgalt
imgalt