Challenge Sao Paulo Aug 21, 2022 08:40
Marco Cruz
Marco Cruz
FT
1 - 3
Roberto Tadashi Ishikawa
Roberto Tadashi Ishikawa
1
2
3
4
5
S
Marco Cruz
Marco Cruz
Roberto Tadashi Ishikawa
Roberto Tadashi Ishikawa
3
11
7
11
12
10
7
11
-
-
1
3
imgalt
imgalt
imgalt