Russia Liga Pro Jan 19, 2022 08:15
Dmitriy Balakin
Dmitriy Balakin
FT
3 - 2
Aleksey Boev
Aleksey Boev
1
2
3
4
5
S
Dmitriy Balakin
Dmitriy Balakin
Aleksey Boev
Aleksey Boev
10
12
2
11
11
8
12
10
11
7
3
2
imgalt
imgalt
imgalt