Russia Liga Pro Jul 6, 2022 09:15
Dmitriy Balakin
Dmitriy Balakin
FT
3 - 2
Yuriy Vyacheslavovich Lbov
Yuriy Vyacheslavovich Lbov
1
2
3
4
5
S
Dmitriy Balakin
Dmitriy Balakin
Yuriy Vyacheslavovich Lbov
Yuriy Vyacheslavovich Lbov
11
3
9
11
6
11
11
9
12
10
3
2
imgalt
imgalt
imgalt