Ukraine Win Cup May 18, 2022 08:30
Dmitriy Ptitsyn
Dmitriy Ptitsyn
FT
0 - 3
Sergey Kireev
Sergey Kireev
1
2
3
4
5
S
Dmitriy Ptitsyn
Dmitriy Ptitsyn
Sergey Kireev
Sergey Kireev
4
11
8
11
8
11
-
-
-
-
0
3
imgalt
imgalt
imgalt