Ukraine Win Cup Jan 19, 2022 08:25
Evgeniy Nechitaylo
Evgeniy Nechitaylo
FT
3 - 1
Sergey Kalenik
Sergey Kalenik
1
2
3
4
5
S
Evgeniy Nechitaylo
Evgeniy Nechitaylo
Sergey Kalenik
Sergey Kalenik
11
8
9
11
11
8
11
9
-
-
3
1
imgalt
imgalt
imgalt