Russia Liga Pro Jun 14, 2021 22:45
Igor Abelmasov
Igor Abelmasov
FT
0 - 3
Dmitry Mikhaylovich Evlakhin
Dmitry Mikhaylovich Evlakhin
1
2
3
4
5
S
Igor Abelmasov
Igor Abelmasov
Dmitry Mikhaylovich Evlakhin
Dmitry Mikhaylovich Evlakhin
6
11
11
13
6
11
-
-
-
-
0
3
imgalt
imgalt
imgalt