Challenger Series Nov 30, 2021 20:40
Kim Taehyun
Kim Taehyun
FT
3 - 0
Florian Bluhm
Florian Bluhm
1
2
3
4
5
S
Kim Taehyun
Kim Taehyun
Florian Bluhm
Florian Bluhm
11
7
11
7
11
5
-
-
-
-
3
0
imgalt
imgalt
imgalt