TT Cup Jul 21, 2021 15:50
Mykola Zakladnyi
Mykola Zakladnyi
FT
2 - 3
Sergey Kiulo
Sergey Kiulo
1
2
3
4
5
S
Mykola Zakladnyi
Mykola Zakladnyi
Sergey Kiulo
Sergey Kiulo
4
11
7
11
11
4
11
7
9
11
2
3