Czech Liga Pro Oct 9, 2022 10:30
Ondrej Svacha
Ondrej Svacha
FT
3 - 2
Patrik Pycha
Patrik Pycha
1
2
3
4
5
S
Ondrej Svacha
Ondrej Svacha
Patrik Pycha
Patrik Pycha
9
11
11
7
12
10
8
11
11
5
3
2
imgalt
imgalt
imgalt