Setka Cup Feb 23, 2021 03:25
Pavel Volkov
Pavel Volkov
FT
2 - 3
Sergey Pitsyk
Sergey Pitsyk
1
2
3
4
5
S
Pavel Volkov
Pavel Volkov
Sergey Pitsyk
Sergey Pitsyk
11
5
1
11
11
7
7
11
8
11
2
3
imgalt
imgalt
imgalt