Russia Liga Pro May 25, 2022 08:30
Popov, Oleg
Popov, Oleg
FT
3 - 0
Anatoliy Ilin
Anatoliy Ilin
1
2
3
4
5
S
Popov, Oleg
Popov, Oleg
Anatoliy Ilin
Anatoliy Ilin
11
4
11
4
14
12
-
-
-
-
3
0
imgalt
imgalt
imgalt