Russia Liga Pro Aug 14, 2022 08:30
Prokhorov, Andrey
Prokhorov, Andrey
FT
2 - 3
Artem Suntsov
Artem Suntsov
1
2
3
4
5
S
Prokhorov, Andrey
Prokhorov, Andrey
Artem Suntsov
Artem Suntsov
11
9
5
11
8
11
11
4
9
11
2
3
imgalt
imgalt
imgalt