Russia Liga Pro Jan 22, 2022 09:00
Tynchtyk Turabekov
Tynchtyk Turabekov
FT
3 - 2
Kirill Nikolaevich Malahov
Kirill Nikolaevich Malahov
1
2
3
4
5
S
Tynchtyk Turabekov
Tynchtyk Turabekov
Kirill Nikolaevich Malahov
Kirill Nikolaevich Malahov
8
11
11
5
11
4
8
11
11
6
3
2
imgalt
imgalt
imgalt