TT Cup Jul 22, 2021 22:00
Vasiliy Kushnyr
Vasiliy Kushnyr
FT
3 - 0
Nazar Kovalchuk
Nazar Kovalchuk
1
2
3
4
5
S
Vasiliy Kushnyr
Vasiliy Kushnyr
Nazar Kovalchuk
Nazar Kovalchuk
11
7
13
11
11
9
-
-
-
-
3
0
imgalt
imgalt
imgalt