Russia Liga Pro Oct 4, 2022 08:15
Vasiliy Rudenko
Vasiliy Rudenko
FT
3 - 0
Aleksey Rudolfovich Kazakov
Aleksey Rudolfovich Kazakov
1
2
3
4
5
S
Vasiliy Rudenko
Vasiliy Rudenko
Aleksey Rudolfovich Kazakov
Aleksey Rudolfovich Kazakov
11
7
11
5
12
10
-
-
-
-
3
0
imgalt
imgalt
imgalt